We gaan weer open!

Home / Nieuws! / We gaan weer open!

We gaan langzaam onze werkzaamheden in de praktijk weer opbouwen. Als uw kind al in behandeling was, dan zullen we u in de komende weken benaderen om afspraken te maken hoe we de behandeling gaan voortzetten. Bij nieuwe aanmeldingen maken we gezamenlijk voorafgaand aan het eerste onderzoek een keuze of we dit in de praktijk laten plaatsvinden, aan huis of via beeldbellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.