06 May2020September 18, 2020
Post

We gaan weer open!

We gaan langzaam onze werkzaamheden in de praktijk weer opbouwen. Als uw kind al in behandeling was, dan zullen we u in de komende weken benaderen om afspraken te maken hoe we de behandeling gaan voortzetten. Bij nieuwe aanmeldingen maken we gezamenlijk voorafgaand aan het eerste onderzoek een keuze of we dit in de praktijk laten plaatsvinden, aan huis of via beeldbellen.

19 Mar2020September 18, 2020
Post

Fitheidstest

Als u vragen heeft over de fitheid van uw kind (8 – 16 jaar), dan kun u uw kind nu aanmelden voor een fitheidstest. Deze wordt afgenomen door een kinderfysiotherapeut (Ivonne Duiser) en sportfysiotherapeut van Fysio Alphen (Sebastiaan Vrijlandt). Na afloop kunnen we u informatie geven over de conditie, coördinatie, het evenwicht en het gewicht van uw kind. Bel of 0172-422695 (Praktijk voor Kinderfysiotherapie) of 0172-445600 (Fysio Alphen) voor meer informatie.